Tin Hot:

Bụi cỏ – bụi hoa giả

15.000

Giá bán sản phẩm là 10 bụi /1 túi

Kích thước trung bình : 1 – 2cm

Màu sắc : Shop sẽ lấy ngẫu nhiên những màu trong ảnh

Hình thức : Trang trí ngoại cảnh . Mô hình quân sự

Lưu ý :
Hỗ trợ 8h - 21h tất cả các ngày
08.6543.7926